Euphora Paese Sp. z o.o. (dawniej: Euphora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.)
ul. Wielicka 28
30 – 552 Kraków
NIP:679-299-26-28
Regon: 120814037
KRS 0000909571,
BDO: 000018859
wysokość kapitału zakładowego 620.000,00 zł (w całości opłacony).

biuro
ul. Wielicka 28
30 – 552 Kraków
+48 516 142 188
biuro@euphora.pl

eksport
Gabriel Skóra

g.skora@euphora.pl
+48 790 354 111

private label
Karolina Biernacka
k.biernacka@euphora.pl
+48 531 450 794