Euphora Paese Sp. z o.o. (dawniej: Euphora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.)
ul. Wielicka 28
30 – 552 Kraków
NIP:679-299-26-28
Regon: 120814037
KRS 0000909571,
BDO: 000018859
wysokość kapitału zakładowego 620.000,00 zł (w całości opłacony).

correspondence
/ office

ul. Wielicka 28
30 – 552 Kraków
phone +48 516 142 188
biuro@euphora.pl

eksport
Monika Gonda

m.gonda@euphora.pl
+48 732 991 346