Reklamacje i zwroty

Zwrot towaru

Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zakupionego produktu bez podawania przyczyny. Do wykonania niniejszego uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie o jego wykonaniu przed upływem powyżej wskazanego terminu na adres korespondencyjny Sprzedawcy:

Euphora Grzegorz Wnęk Sp. J.
Brody 707
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Pobierz FORMULARZ ZWROTU

Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może zostać wykonany wraz z wysłaniem oświadczenia albo w niezwłocznie w terminie późniejszym jednakże, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia.

Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny sprzedaży oraz poniesionych przez Klienta kosztów dostarczenia produktów do Klienta, przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

Reklamacja

W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub wysłana pocztą elektroniczną i zawierać:

a) określenie reklamowanego produktu,
b) określenie stwierdzonych wad,
c) żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.

Reklamacja powinna zostać wysłana na adres korespondencyjny Sprzedawcy:

Euphora Grzegorz Wnęk Sp. J.
Brody 707
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

lub na adres e-mail: sklep@paese.com

Jeżeli Klient żąda doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową albo odstępuje od zawartej umowy sprzedaży w całości lub w części do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany produkt.

Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z przygotowanego przez nas formularza reklamacyjnego dostępnego pod poniższym linkiem.

Pobierz FORMULARZ REKLAMACJI

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl